Aylık Arşiv: Mart 2011

EBYS Nedir?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi; İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü...

EBYS’ye Adım Adım!

Araştırma ve istatistiklerin ortaya çıkardığı gerçekler, idarelerin belge yönetimi...

Sisoft Elektronik Belge Yönetim Sistemi

15 Aralık 2010 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilerinin yazılım ve kurumsal yapı...