Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortama taşınması amacıyla başlatılan e-Yazışma Projesi internet sitesi – www.e-yazisma.gov.tr yayına başladı. e-Yazışma Projesi kapsamında pilot kurumlarla yürütülen çalışmalar, proje dokümanları ve diğer bilgilerin yer aldığı siteye ulaşmak için tıklayınız.

e-Yazışma Projesi, kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. Hazırlıkları DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan Proje, Şubat 2011’de sözleşmesi imzalanan hizmet alımı kapsamında 6 pilot kurumun katılımıyla sürdürülmektedir.

e-Yazışma Projesi kapsamında; resmi yazışmaları kamu kurumları arasında güvenli bir şekilde iletmek üzere bir çözüm geliştirilecektir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı’nın katılımıyla pilot uygulama çalışmaları sürdürülmektedir. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmaktadır.

Haziran 2011 içinde pilot uygulamanın ilk çıktılarının elde edilmesi öngörülmektedir.