23 Ocak 2004 tarih ve 25355 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5070 sayılı ”Elektronik İmza Kanunu” Bakanlar Kurulu’nun 18 Ekim 2004 tarih ve 2004/8125 sayılı kararı ile 2 Aralık 2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik‘in 4. maddesindeki Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli tanımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Haziran 2007’de TS 13298 standardı yayımlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının 16 Temmuz 2008 sayı ve 26938 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan genelgesi ile de, kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacakları EBYS standardı tanımlanmıştır. İlgili genelgenin yürürlüğe gireceği 01.07.2011 tarihinden itibaren 31.12.2011 tarihine kadar kurumlar yönetmeliğe uygun altyapılarını oluşturmak ile yükümlü hale gelmektedirler. e- Devlet projesinin en önemli bileşeni olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) belirtilen tarihler itibarı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlar için bir zorunluluk haline gelecektir.
Firmamız, sağlık yazılımları sektöründeki 24 yıllık bilgi ve birikimi ile geliştirdiği ve TSE’nin TS 13298 Standardı ile belgelendirilen Sisoebys yazılımının, Oracle, SUN ve Link Plus’ın desteği ile kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin de katılacağı bir etkinlik ile tanıtımını yapacaktır.

26 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Sheraton Otel‘de; e-İmza, e- Devlet ve EBYS süreçleri konusunda, uzman konuşmacıların katılacağı ve yazılımımız ile birlikte Elektronik Belge Yönetiminin tanıtımının yapılacağı ve gün sonunda yapılacak çekilişle 2 katılımcı konuğumuza Apple’ın iPad 2 cihazının hediye edileceği bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Etkinlik davetiyeleriniz kurumunuza elden teslim edilecektir.