Vizyonumuz

Sağlık sektöründe yer alan tüm kurum ve/veya kuruluşlar firmanın hizmet ağına girmektedir.

İstikrarlı çalışmalarını ISO 9001:2000 Standardı ile belgelendiren firmamız, Kalite Politikası olarak “Müşteri Memnuniyeti”ni belirlemiştir. Kalite hedeflerimiz, Sağlık Sektöründe Hastaneci vizyonunu ön planda tutmak, halen 120 olan Sağlık Tesisi sayısını yükseltmek ve sürekli kendini yenilemek, örnek olacak projelere imza atmak ve >HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) konusunda tek ve akla gelen ilk isim olmaktır

Teknolojik yenileşmenin hızla geliştiği ve uluslararası rekabetin yoğun olarak yaşandığı yazılım alanında faaliyet gösteren firmamız. uluslararası alanda rekabet edebilecek. yüksek teknolojili ve özgün tasarım ürünü olan sağlık bilgi sistemleri geliştirebilme yeteneğini. bu sektörde gerçek başarıyı yakalamanın vazgeçilmez koşullarından birisi olarak görüyor. Bilindiği üzere faaliyet alanımız. ileri teknoloji gerektiren. teknoloji transferinin ve teknolojinin üretime dönüştürülmesinin her geçen gün daha da önem kazandığı bir sektörde yer alıyor.

Bu nedenle Ar-Ge (teknolojinin edinilmesi. özümsenmesi ve ürüne dönüştürülmesi süreci) çalışmalarımız nitelikli insan gücü. modern teknolojik donanım ve zenginleştirilmiş bilgi erişim kaynaklarına dayandırıyoruz. Bilindiği üzere. ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinde Ar-Ge faaliyetleri büyük önem taşıyor. Yenilikçi ürün geliştirmenin kazanılması. yeni bir ürün ya da üretim yöntemi. yeni yönetim teknikleri. yeni teknolojiler geliştirmeye ya da sahip olunanları iyileştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ile mümkün oluyor.